Holy See

Šventasis sostas statusas T sritis Politika apibrėžtis Aukščiausioji Romos Katalikų Bažnyčios valdžios hierarchijos pakopa, kartu suverenus, tarptautiniu mastu pripažintas tarptautinių santykių subjektas. Tiksliausias suverenios popiežiaus valdžios pavadinimas. Šiandien reiškia tą patį, ką ir Vatikano valstybė, įsteigta, pripažinta suverenia pagal 1929 Laterano sutartį tarp Italijos ir Šventojo Sosto. Vatikanas kaip valstybė atsirado tik 1929; Šventasis Sostas egzistuoja nuo popiežiaus suverenios valdžios pripažinimo ir teritorijos jo valstybei suteikimo 755 – tai įgyvendino frankų karalių Karolingų dinastija. Nuo to laiko popiežius Šventojo Sosto vardu aktyviai dalyvavauja Europos ir Italijos politikoje. 1871 susivienijus Italijai popiežius neteko savo valdų; 1929 Romos mieste įsteigta nykštukinė 44 ha ploto Vatikano valstybė, joje ir šiandien reziduoja Romos popiežius. atitikmenys: angl. Holy See

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • Holy See — • A term derived from the enthronement ceremony of the bishops of Rome Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Holy See     Holy See     † …   Catholic encyclopedia

  • Holy See — n. R.C.Ch. the papal see; Apostolic See …   English World dictionary

  • Holy See — another name for ↑Vatican City …   Dictionary of contemporary English

  • Holy See — ► NOUN ▪ the papacy or the papal court …   English terms dictionary

  • Holy See — The Holy See is the episcopal jurisdiction of the Bishop of Rome, commonly known as the Pope, and is the preeminent episcopal see of the Roman Catholic Church. It is also the sovereign entity, headed by the Pope, which governs the Vatican and… …   Wikipedia

  • Holy See — Wappen des Heiligen Stuhles Der Heilige Stuhl (lateinisch Sancta Sedes; auch Apostolischer Stuhl genannt) bezeichnet als Völkerrechtssubjekt den Papst als Oberhaupt der römisch katholischen Kirche allein oder zusammen mit den Einrichtungen der… …   Deutsch Wikipedia

  • Holy See —    This term is a translation of the Latin sancta sedes, which literally means holy seat. The word see refers to adiocese or seat of a bishop. The Holy See is the central administration of the bishop of Rome and thus of the whole Roman Catholic… …   Glossary of theological terms

  • Holy See — noun the smallest sovereign state in the world; the see of the Pope (as the Bishop of Rome); home of the Pope and the central administration of the Roman Catholic Church; achieved independence from Italy in 1929 • Syn: ↑The Holy See, ↑State of… …   Useful english dictionary

  • Holy See — Ho′ly See′ n. rel the see of the pope • Etymology: 1755–65 …   From formal English to slang

  • Holy See — /hoʊli ˈsi/ (say hohlee see) noun 1. the see of Rome; the office or jurisdiction of the pope. 2. the papal court …   Australian English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.